Mae Egino bellach ar gau. Archif yw’r wefan hon o weithgareddau yn y goffennol. Nid yw’n cael ei diweddaru.

Croeso i wefan Egino

Cwmni Buddiannau Cymunedol ydym ni sydd yn cefnogi mudiadau a chymunedau er mwyn cael lles cynaliadwy. Rydym yn gwneud hyn trwy gymysgedd o waith ymgynghori, prosiectau sy’n cael eu cyllido â grantiau, ac ambell i dasg pro bono i gefnogi syniadau sy’n swnio’n arbennig o gyffrous i ni.

Yr ydym wedi ymrwymo i ganfod atebion sy’n gadarnhaol ac yn ymarferol, gan defnyddio ein sgiliau rhagorol ym meysydd ymchwil, datblygu polisi, cynllunio a gwerthuso rhaglenni, llywodraethiant ac ymwneud dinasyddion, a chyfathrebu.

Yn seiliedig yng Nghymru, rydym ni’n gweithio gyda rhwydwaith o Aelodau Cysyllt a phartneriaid yng Nghymru a thu hwnt.

Adroddiadau ymchwil

Mae cleientiaid yn gallu dibynnu ar Egino i sicrhau ymchwil ac ysgrifennu o’r salon uchaf, megis yn yr eisamplau canlynol:

Gadael yr EU: yr effaith ar Gymru – Lles Anifeiliaid
Gadael yr EU: yr effaith ar Gymru – Bwyd
Gadael yr UE: yr effaith ar Gymru – Pobl Ifanc
Aelodaeth o’r UE: Buddion a heriau i Gymru
Torri’r cysylltiadau rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru
GWASANAETHAU ERAILL

Gallwn paratoi podlediadau naill yn Saesneg neu Cymraeg – ac o bosibl mewn ambell iaith arall, yn ol gofynion y cleiant.

Mae digwyddiadau Egino yn ymgysylltu â’r cynulleidfaoedd cywir â’r pobl sy’n gwneud penderfyniadau perthnasol. Ein nod yw cyflawni’ch amcanion, gan defnyddio digwyddiadau cyhoeddus neu preifat, ysgogi trafodaeth deallusol neu cynnig cyfle i sgwrsio mewn amgylchedd llaciol.